รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 84 พรรษา

มื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร จัดงานประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในโครงการ 84 พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชา รอบชิงชนะเลิศ หลังจากที่ นางสาวดาวจรัส ทองจรัส นิสิตชั้นปีที่ 3 (เอกประชาสัมพันธ์) สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ชนะเลิศจากการประกวดรอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ

โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบทั่วประเทศ จำนวน 15 คน โดยการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 รอบย่อย นางสาวดาวจรัส ทองจรัส เลือกเพลง แสงเดือน, เพลง Nomoon, และปิดท้ายด้วยเพลง ร้อยมือล้านใจ โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการขับร้อง เพลงเป็นอย่างดี ประกอบด้วย คุณโสฬส ปุณกะบุตร, คุณธานัท ธัญญาหาร (ครูบิ๊ก AF) และคุณสำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วง Fly) ซึ่งผู้ที่ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวดาวจรัส ทองจรัส ขับร้องเพลงดวงใจกับความรัก ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

นางสาวดาวจรัส ทองจรัส เล่าถึงความรู้สึก พอประกาศว่าตนคือผู้ชนะเลิศรู้ศึกดีใจมาก จนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ด้วยความปลื้มใจ ที่ความตั้งใจ ในการฝึกซ้อมมา ทำให้สามารถทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ้งเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับการร้องเพลง สิ่งที่คิดว่ากรรมการเห็นในตัวเรา ก็คงเป็นความเป็นธรรมชาติของตนเอง ร้องเพลงออกมาด้วยความรู้สึกของเพลงนั้นจริงๆ เพื่อสื่ออารมณ์เพลงให้ถึงกับคนชม และประทับใจที่พี่น้องชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งแรงเชีย

20120312165314

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม