ผู้บริหาร มมส ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร มมส ติดตามการปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 16.20 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย อาจารย์ อารีรัตน์ รักษาศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ มูลตรี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่บริเวณอาคารพลศึกษา เพื่อกำกับติดตามการทำความสะอาดภายในอาคารพลศึกษา ซึ่งในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ กองอาคารสถานที่ได้กวาดหยากไย่เพดานอาคารพลศึกษาพร้อมทั้งทำความสะอาดในส่วนต่างๆ ต้อนรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2554-2555 เดินลงพื้นที่บริเวณสนามกีฬาฟุตบอล เพื่อติดตามการดำเนินการวางท่อระบายน้ำปรับภูมิทัศน์และเตรียมพื้นดินปรับพื้นที่เตรียมการปลูกหญ้าปรับภูมิทัศน์ บริเวณสนามฟุตบอลให้สวยงาม พร้อมทั้งใช้เป็นสถานที่จอดเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้ตัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ เตรียมพื้นที่บริเวณโดยรอบให้ร่มรื่นสวยงาม

ภาพ / ข่าว : อภิราม ทามแก้ว

 

ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม