ประสบการณ์ครั้งใหม่ ”ค่ายข่าวเจาะ” ณ เขาแผงม้า

1057059_10200137135813734_1144252951_n

เมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคมที่ผ่านมา  อาจารย์พิษณุรักษ์  ปิตาทะสังข์ อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตลงพื้นที่เรียนรู้การทำข่าวเชิงลึก ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง (เขาแผงม้า)  ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้นิสิตฝึกประสบการณ์ การลงพื้นที่จริง รู้จักการแก้ปัญหาเฉเพาะหน้า และปัญหาการทำข่าว เพื่อนำไปปรับใช้ในการศึกษา การทำงานในอนาคต

นิสิตเอกวารสารศาสตร์ ได้ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พื้นที่ป่าสงวนเกี่ยวกับปัญหาการบุกลุกพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า และการอนุรักษ์กระทิง  รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณเขาแผงม้า

นอกจากนี้นิสิตยังได้ร่วมกันแสดงละครสั้น แทนการพูดเล่าเรื่อง  เกี่ยวกับกระทิงและสิ่งแวดล้อมในเขาแผงม้า เพื่อให้บรรยากาศในค่ายไม่น่าเบื่อและส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออก เกิดความสามัคคีมากขึ้น

นางสาววิภาวี   จิ๋วเจริญ  นิสิตเอกวารสารศาสตร์ เล่าถึงประสบการณ์ที่จากจากกิจกรรมทั้งหมดว่า “ได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับการทำข่าว การลงพื้นที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน  ซึ่งเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน มีความคิดเห็นต่างกัน ในเรื่องของการจัดการกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในบริเวณเขาแผงม้า ในส่วนของการทำข่าวของเรา  เราจะต้องเป็นสื่อกลาง ว่าเราจะสื่อสารให้ทุกคนในพื้นที่นั้นเข้าใจกัน  จะได้ปรับตัวเข้ากันได้  ส่วนบรรยากาศของรวมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นเหตุการณ์หนึ่งประทับใจมาก โดยส่วนตัวแล้ว ไม่เคยปลูกป่ามาก่อน  แต่ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งที่ไปร่วมปลูกป่าด้วยกัน  ก็เข้ามาแนะนำวิธีการว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง  เหมือนเป็นการช่วยเหลือกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และยังทำให้เราได้รู้ว่าในฐานนะสื่อมวลชนแล้ว เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น เราต้องทำอย่างไรเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจในความคิดของกันและกัน

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม