นิสิตปี 4 เอกวิทยุและโทรทัศน์ ออกค่ายสอนน้องผลิตสื่อวิทยุชุมชนสร้างสรรค์บ้านท่าตูม

เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นิสิตปี 4 เอกกระจายเสียงวิทยุและและวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ มมส 

ออกค่าย” วิทยุชุมชนสร้างสรรค์บ้านท่าตูม ”  โดยกิจกรรมภายในค่ายมีการอบรมการผลิตรายการวิทยุชุมชนแก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  ณ สถานีวิทยุชุมชนแดนน้ำถิ่นปลา บ้านท่าตูม FM 103.75 MHz จังหวัดมหาสารคามค่ายในครั้งนี้มีอาจารย์ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการสรสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์อังคณา พรมรักษา อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ ร่วมออกค่ายพร้อมกับนิสิตในครั้งนี้ด้วย2

พี่โบว์ สุภัชชา ศรีสุข นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   “ประธานค่าย”เล่าถึงรูปแบบของค่ายในครั้งนี้ว่า “ภายในเป็นค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการสอนให้น้องได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของวิทยุชุมชน ซึ่งในค่ายก็จะมีการปูพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุชุมชนคืออะไร น้องๆมีความรู้ความเข้าใจมากแค่ไหน ต่อมาเป็นสอนกระบวนการผลิตรายการวิทยุชุมชน มีเขียนบท ประเภท ตัดต่อ ทดลองออกอากาศ ไม่ใช่แค่ให้น้องเรียนรู้ แต่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งพี่และน้อง ซึ่งค่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน “6พี่ฮ่องเต้ ธันวา ศรีสุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อค่ายว่า

“เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่การที่เราไปให้ความรู้เท่านั้น แต่เราไปรับประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างแรกเลยคือน้องๆ ที่ต้องไปสอน ต้องมีความอดทน แล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างตลอดการอยู่ค่าย ต่อมาคือเรื่องเพื่อนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มันทำให้เราได้เห็นบางมุมของเพื่อนที่เรียนร่วมกันมาตลอด4ปีมันดีมากๆ “4เช่นเดียวกับพี่คิง ณัฐภูมิ ธนะไชย นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เล่าว่าพี่มีความรู้สึกว่าการได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเรียนด้านวิทยุทั้งหมดที่เรียนมาค่ายนี้เป็นตัวชี้วัดว่าเราสามารถสอนน้องๆให้เข้าใจและเรียนรู้จากการที่เราสอนน้องๆในระยะเวลา 3 วันนี้ก็ยังเป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่ได้คือ การได้ถ่ายทอดวิชาที่เรียนมา ตลอดจนมิตรภาพความสามัคคีที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆความรู้สึกแบบนี้จะมีสักกี่หนที่เราจัได้เข้าไปสัมผัสในชีวิตมหาลัย พี่ชอบค่ายแบบนี้ แต่พี่มีข้อจำกัดเรื่องสุขภาพ เลยทำให้พี่ดรอปลงเรื่องการทำงานบางระยะแต่พี่ก็สู้ และคิดว่ากิจกรรมการออกค่ายน่าจะมีการออกตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาาศึกษาเพราะมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ”9

7

8


กิจกรรมการออกค่ายถือเป็นการเรียนรู้ระหว่างพี่และน้องเป็นเสมือนบททดสอบของนักนิเทศศาสตร์ มมสในการต่อ ยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดแก่ผู้อื่น เฉกเช่นการเดินทางที่เราต่างตั้งจุดหมายหรือปลายทางที่จะเดินทางก่อนออกเดินทางหากแต่ระหว่างทาง ยังคงมีสายลม ฝุ่นละออง ดอกไม้ ใบหญ้า ที่ให้เราได้ชื่นชมและเรียนรู้ชมความสวยงามของมัน ก่อนที่จะไปถึงจุดหมาย ค่ายนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคามทรงจำของนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่ได้ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันก่อนที่จะโบยบินสู่โลกภายนอกในเวลาอีกไม่นาน

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม