นิสิตนิเทศฯ มมส. คว้าอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ทูตความดี 57

นิสิตนิเทศศาสตร์ มมส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ภายใต้โจทย์หลัก “จิตอาสาเปลี่ยนประเทศ”

 

10736024_10201551587752181_931934386_n

นิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนโดยเฉพาะ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งมั่นในการทำความดี เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ (Active Citizen) พร้อมทั้งใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากทั่วประเทศจะผ่านการเรียนรู้อบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมจากการลงพื้นที่จริง เพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีให้ผู้อื่นทั้งในชุมชนและสังคม สร้างพลังบวกในการกระจายและสร้างเครือข่ายในการทำความดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อแผ่ขยายความดีซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันให้ออกไปในวงกว้างอย่างยั่งยืน

ทีม WE GEN WE SHARED นิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอโครงการจิตอาสาภายใต้โจทย์หลัก “จิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” โดยผ่านการคัดเลือกจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศ 12 ทีม จาก 33 ทีมทั่วประเทศ ในรอบแรกได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจผ่านรูปแบบโครงการจิตอาสาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองโดยทีม WE GEN WE SHRED ได้เสนอโครงการภารกิจจิตอาสาเปลี่ยนจากมันแกวของอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเพชร รวมถึงการสร้างมูลค่าและความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านและเยาวชนชุมชนอำเภอบรบือ โดยกิจกรรมภายใต้โคงการนี้จะใช้มันแกวเป็นตัวกลางเชื่อมโยงสายใยแห่งความสัมพันธ์ให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าและพัฒนาสานต่อได้อย่างยั่งยืน และทึ่ผ่านมานั้นทีม WE GEN WE SHARED ได้ลงพื้นที่และปฏิบัติภารกิจจิตอาสาดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่าซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน

ทั้งนี้ ทีม WE GEN WE SHARE นิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรอบตัดสินชิงชนะเลิศ ได้นำเสนอโครงการกับท่านคณะกรรมการ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมโล่รางวัลทองแดงพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท

สมาชิกภายในทีม
1. นายนพรัตน์ มาลาล้ำ
2. นางสาวนันทาศิริ สมใจ
3. นางสาวลลิตา สมบัติหอม
4. นางสาวอุไรวัน สุระศร
5. นางสาวปรียานุช ไชยวงศ์

นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการประชาสัมพันธ์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1525594_956470247700880_520001868351112711_n 10387425_1482084928732978_4651329321445694059_n 10403492_956470054367566_8993044509891416216_n 10435411_829574543754183_8273435442803061669_n 10505408_956470187700886_7760305185929993488_n 10678716_1482084912066313_7746205889815416724_n 10686703_1482085218732949_735522332125242827_n 10702090_956470234367548_7218465737953568489_n 10703829_956470284367543_2132876130041843869_n

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม