นิเทศฯ มมส คว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ปี 2559

นิสิตนิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 ผลงานสารคดีเชิงข่าว

“ไซต์ก่อสร้าง คือบ้านของหนู” จากหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสื่อมวลชน ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยจากงานประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559

งานประกาศผลรางวัลการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยมีองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ให้การสนับสนุน ผลการประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 ประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 17 เรื่อง จากสถาบันการศึกษา 7 สถาบัน รางวัลชนะเลิศเป็นผลงานข่าวเรื่อง “ท้องไม่พร้อม หาคนสวมสิทธิ์ลูกในครรภ์ผ่านเว็บ ละเมิดสิทธิเด็ก ผิดทั้งแม่และผู้อุปการะ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ออนไลน์สุนันทานิวส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รางวัลชมเชยได้แก่ผลงานเรื่อง “ระวังภัยทางเพศบวชเณรฤดูร้อน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนางสาววาสนา เพิ่มสมบูรณ์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลชมเชย ในผลงานสารคดีเชิงข่าว เรื่อง “ไซต์ก่อสร้าง คือบ้านของหนู” โดยได้เข้ารับรางวัลกับคุณมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
l

ll

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม