นักวิจัยไทยเจ๋งผลิต ชุดแสดงผล”อักษรเบรลล์” อ่านข้อมูลบนคอมพ์ครั้งแรกของโลก

 

PNICT551216002000201_16122012_113023

 

นักวิจัยไทย พัฒนา ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ขนาด 3 เซลล์ ด้วยแสงซินโครตรอนเป็นครั้งแรกของโลก พร้อมพัฒนาต่อยอดชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ คาดจะแล้วเสร็จกลางปีหน้า

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยสถาบันแสงซินโครตรอน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนา ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา ในการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อปี 2552 ทีมงานวิจัยประสบความสำเร็จในการผลิตชุดแสดงผลอักษรเบรลล์จิ๋วขนาด 1 เซลล์ เล็กกว่าเหรียญบาท แต่มีข้อจำกัดในการใช้งาน จึงวิจัยพัฒนาชุดอักษรเบรลล์ขนาด 3 เซลล์ ด้วยแสงซินโครตรอนขึ้นเป็นครั้งแรก และมีเพียงแห่งเดียวในโลก ซึ่งขณะนี้ทีมงานวิจัยอยู่ระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตร ควบคู่กับการพัฒนาต่อยอดชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ 10 เซลล์ คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2556
ทั้งนี้ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทีมงานวิจัยจะพัฒนาให้ชุดแสดงผลอักษรเบรลล์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ ทั้งคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกในการใช้งานต่อไป

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม