ทีวีดิจิตอล

การจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับ “ทีวีดิจิตอล” ของ กสทช. ใน พ.ศ. 2556 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่งของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ “ใบอนุญาต” ภายใต้คลื่นความถี่ใหม่ จากที่ถูกผูกขาดโดยระบบทีวีของรัฐ-สัมปทานของรัฐ ในทีวีแอนะล็อกเดิม มานานหลายสิบปี

การเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบบใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จะเป็นโอกาสให้กลุ่มทุนหน้าใหม่เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจโทรทัศน์แบบฟรีทีวี (free-to-air) มากขึ้น ช่วยทำลายการผูกขาดภายในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองของกลุ่มทุนสื่อเดิมอีกด้วย

เพื่อให้เข้าใจทิศทางของความเปลี่ยนแปลงในยุคทีวีดิจิตอลอย่างครอบคลุม จึงต้องวิเคราะห์บริบทของอุตสาหกรรมทีวีทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมืองไปพร้อมๆ กัน

 

1013038_10151741354146518_284322818_n

 

 

ขอบคุณ : http://www.siamintelligence.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม