ขอแสดงความยินดี กับรุ่นพี่ที่ได้เข้ารับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2554-2555

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

กำหนดการฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมย่อย วันที่ 24-25 ธันวาคม 2555
การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2555

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม