กระทรวงไอซีที วอนประชาชนแชร์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ป้องกันการทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว

images (3)

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข้าวบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ยังมิได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเป็นห่วงในเรื่องการแชร์ข้อมูลหรือการเขียน (โพสต์) ข้อมูลบนสื่ออินเทอร์เน็ตดังกล่าว เนื่องด้วยสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีการกระจายตัวของข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินกิจการต่างๆ เป็นวงกว้างได้โดยง่าย ทั้งนี้ การเขียนข้อมูลหรือแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้น ทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ กรณีตัวอย่างที่ผ่านมา ได้มีการโพสต์ข้อความว่ามีสารพิษในข้าวถุง ซึ่งทำให้การประกอบอาชีพของชาวนาต้องได้รับผลกระทบ หรือแม้แต่ผู้บริโภคทั่วไปก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แชร์หรือเขียนข้อมูลที่ยังมิได้ทำการตรวจสอบ อาจถูกฟ้องร้อง ดังกรณีที่เป็นข่าวในปัจจุบัน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการแชร์ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว หรือแม้แต่เรื่องอื่นๆ ก็ต้องระวังด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย หรืออาจไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
กระทรวงไอซีที ขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการที่ช่วยกันนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องข้าว เพื่อเป็นการลดกระแสข่าวลือต่างๆ อย่างทันการณ์ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการสุ่มตรวจตัวอย่างข้าวเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าข้าวไทยปลอดสารพิษ และสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย กระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงสีที่เป็นข่าวปรากฏว่ามีสารพิษ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับโรงสี และผู้บริโภคสามารถรับประทานข้าวได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนไม่ให้กระทบต่อการส่งออก และได้เปิดสายด่วน เพื่อรับแจ้งหากประชาชนไม่สบายใจ หรือพบเห็นกรณีข้าวที่คิดว่ามีปัญหา เพื่อให้หน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้หน่วยงานเอกชนต่างๆ ก็ได้จัดกิจกรรมในการตรวจสอบคุณภาพข้าวและกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน
“อย่างไรก็ดี กระทรวงไอซีที ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตได้เพียงลำพังหน่วยงานเดียว แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและตรงเป้าหมาย ที่สำคัญต้องขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแชร์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ โดยผ่านการไตร่ตรองและตรวจสอบความถูกต้องเป็นอย่างดีแล้ว” นายไชยยันต์ฯ กล่าว

 ที่มา :  http://www.mict.go.th

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on Tumblr

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 All rights reserved. สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม